Pająki

Były sobie dwa pająki,
jeden nagle wpadł do mąki.
– Coś ty, bracie, taki biały? –
śmiał się drugi, czarny cały.
– Czy ze strachu tak pobladłeś,
czy też wapna się najadłeś?

Lecz gdy śniegu napadało,
wszędzie się zrobiło biało.
Czarny wyjść się nie odważył,
każdy by go zauważył.
Biały spytał ze spokojem:
– Gdzie są teraz żarty twoje?
Prawdę, bracie, wprost ci powiem,
masz odwagę tylko w mowie!

Przeczytaj inne wirtajki

Dodaj komentarz

Zmień rozmiar czcionek