Huczne wesele

Wiersz o weselu żabki Otylii i młodego Kuma w stawie. Na wesele przybyły: rybki, ważki i… kto jeszcze?
Na liściu wodnej lilii
cztery żabki siedziały,
pięknej pannie Otylii
wieniec z kwiatów składały.

Zmień rozmiar czcionek