Bajdy o janiołku i diabołku

Hej.
Jest to opowiastka o dwóch chłopaczkach, którzy polubili się nawzajem, choć byli tak różni od siebie, jak tylko różni mogą być anioł i diabeł:
Hej. Na drągu ode płota siedzom sobie chłopaczkowie.
Raz jeden plunie na drogę, raz drugi.
Hej. Łypie jeden na drugiego białym okiem…

Bajdy o janiołku i diabołku i o smoku

Hej. Jest to opowiastka o tym, jak chłopaczkowie do Krakowa zawędrowali i smoka wawelskiego ratowali, i co z tego wynikło:
Hej. Usiedli chłopaczkowie na upłazie ponad Wisłom. Popatrują dokolutka, nogi moczom, coś tam myślom.
Hej. Z jaskini pod Wawelem łypie jakieś dziwne zwierzę…

Zmień rozmiar czcionek